Strona główna.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Skalbmed" w Skalbmierzu powstał z przekształcenia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skalbmierzu. Rozpoczął swoją działalność w dniu 1.06.2008 roku.
Kierownikiem zakładu jest lek. Med. Łukasz Piechota, koordynująca pracę pielęgniarek: mgr Renata łyp.

Przedmiotem działalności Zakładu są AOS, Rehabilitacja lecznicza oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna jako zasadnicza dziedzina w zakresie której zakład funkcjonuje od Poniedziałku do Piątku od 8.00 do 18.00. Usługi pielęgniarskie świadczone są dodatkowo w Soboty od 8.00 do 11.00.Ogólne informacje o ośrodku.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Skalbmed" w Skalbmierzu jest placówką ochrony Zdrowia prowadzącą działalność medyczną w oparciu o kontrakty ze ¦więtokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach.

więcej informacji

by k4sZki3t.